Typy temperamentu - ich poznanie jest ważne, aby zrozumieć co wpływa na zachowanie i reakcje każdego człowieka. Temperament jest jednym z kluczowych elementów naszej osobowości. Ma on wpływ nie tylko na nasze działania, ale również na reakcje i relacje z innymi ludźmi. Klasycznie wyróżnia się cztery główne typy temperamentu: sangwinik, melancholik, flegmatyk i choleryk. Każdy z tych typów charakteryzuje się specyficznymi cechami, które kształtują osobowość i wpływają na życie codzienne. Oto co warto o nich wiedzieć

Jakie są typy temperamentu?

Typy temperamentu wskazali już starożytni filozofowie. Choć współczesna psychologia rozwinęła pewne modele osobowości, koncepcja czterech typów temperamentu nadal stanowi istotną część tej dziedziny nauki. Klasyczny podział wyróżnia następujące typy:

 • sangwinik,
 • melancholik,
 • flegmatyk
 • choleryk.

Ten sposób podziału temperamentu zapoczątkował w starożytności Hipokrates, a później został rozwinięty przez lekarza rzymskiego Galena. Hipokrates, który żył w V wieku p.n.e., opisywał cztery podstawowe rodzaje temperamentu. Wynikały one z różnych proporcji czterech cieczy ustrojowych: krwi, flegmy, żółci i żółci czarnej. Choć koncepcja ta została zmodyfikowana przez Galena, który nadał temperamentom konkretne cechy i nazwy, to jednak podział na cztery podstawowe typy pozostał i jest znany do dziś. 

Zobacz także: 

Typy temperamentu współcześnie

Pomimo że koncepcja temperamentu według Hipokratesa i Galena jest starożytna, nadal jest szeroko stosowana i badana w psychologii. Choć obecnie to bardziej skomplikowane modele osobowości, takie jak model Piątki Czynników (Big Five), są bardziej powszechne w badaniach naukowych. Niemniej jednak, koncepcja czterech podstawowych typów temperamentu nadal ma swoje miejsce w psychologii, zwłaszcza w kontekście kultury i popularnych testów osobowości. W praktyce klinicznej i poradnictwie psychologicznym, nadal może być to użyteczne, aby lepiej zrozumieć osobowość i pewne zachowania. Jednak warto pamiętać, że obecnie podejście do temperamentu jest bardziej zróżnicowane i uwzględnia szerszy zakres cech i uwarunkowań.

Cztery typy temperamentu

 • Sangwinik: osoba o sangwinicznym typie temperamentu jest zwykle energiczna, optymistyczna i towarzyska. Jest pełna entuzjazmu, łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi i cieszy się życiem. Jest też bardzo ekspresyjna, potrafi łatwo zyskać sympatię otoczenia.
 • Melancholik: osoba melancholijna cechuje się głęboką wrażliwością, introwertyzmem i skłonnością do refleksji. Jest perfekcjonistą, często krytycznym wobec siebie i innych. Ma skłonność do pesymizmu i doświadcza silnych emocji.
 • Flegmatyk: zazwyczaj jest to ktoś spokojny, zrównoważony i mało reaktywny emocjonalnie. Jest praktyczny, opanowany i rzadko wykazuje entuzjazm lub złość. Jest cierpliwy i trwały w działaniu, przez co czasami może być postrzegany jako obojętny.
 • Choleryk: osoba choleryczna jest dynamiczna, zdecydowana i ambitna. Ma silną wolę, jest energiczna i często podejmuje inicjatywę. Może być skłonna do wybuchów gniewu, ale również szybko dochodzi do siebie po porażce.

Jak opisać swój temperament?

Opisanie własnego temperamentu polega na zidentyfikowaniu, które z cech charakterystycznych dla każdego typu, są bardziej dominujące u danej osoby. Można to zrobić poprzez samoocenę zachowań, reakcji emocjonalnych oraz sposobu funkcjonowania w różnych sytuacjach życiowych. Ocena własnego temperamentu może pomóc w lepszym zrozumieniu siebie i swoich reakcji na różne sytuacje życiowe. Na przykład osoba o dominującym sangwinicznym temperamencie będzie prawdopodobnie energiczna, towarzyska i łatwo nawiązująca kontakty z innymi. Z kolei melancholik może cechować się głęboką wrażliwością i skłonnością do refleksji. Ważne jest, by pamiętać o tym, że każdy z nas ma w sobie elementy różnych typów temperamentu, co sprawia, że nasza osobowość jest unikalna i złożona.

Zobacz także: 

Zobacz także:

Test na typ temperamentu

Oto przykładowy test, który może pomóc zidentyfikować twój temperament. Odpowiedz na poniższe pytania, wybierając odpowiedź, która najlepiej opisuje twoje zachowanie i preferencje w różnych sytuacjach.

W jaki sposób reagujesz na nowe wyzwania?

a) Entuzjastycznie, lubię podejmować nowe wyzwania.

b) Ostrożnie, wolę dokładnie przemyśleć sprawę przed podjęciem działań.

c) Spokojnie, zazwyczaj reaguję obojętnie na nowe sytuacje.

d) Z determinacją, zawsze staram się osiągnąć sukces.

Jak często zmieniasz swoje plany?

a) Często, lubię być elastyczny/a i dostosowywać się do sytuacji.

b) Rzadko, lubię trzymać się ustalonych planów.

c) Bardzo rzadko, mam swoją rutynę i preferuję stabilność.

d) Tylko wtedy, gdy jest to konieczne, zwykle jestem bardzo zdeterminowaną osobą.

Jak reagujesz na stresujące sytuacje?

a) Staram się zachować spokój i szukać rozwiązań.

b) Często staję się nerwowy/a i przestraszony/a.

c) Zachowuję się obojętnie i nie reaguję emocjonalnie.

d) Przejmuję kontrolę nad sytuacją i działam zdecydowanie.

Jak opisujesz swoje relacje z innymi ludźmi?

a) Jestem otwarty/a i łatwo nawiązuję kontakty z ludźmi.

b) Preferuję głębokie i intymne relacje z nielicznymi osobami.

c) Mam szeroki kręg znajomych, ale rzadko się zbliżam się emocjonalnie.

d) Jestem decydującym liderem w relacjach, ale mój krąg przyjaciół jest niewielki.

Jakie jest twoje podejście do zmian?

a) Jestem elastyczny/a i otwarty/a na zmiany.

b) Zazwyczaj opieram się zmianom i trzymam się sprawdzonych sposobów.

c) Przystosowuję się do zmian, ale wolno i z niechęcią.

d) Akceptuję zmiany i podejmuję działania, aby je wprowadzić.

Teraz podsumuj wyniki:

 • Najwięcej odpowiedzi a): twoim dominującym typem temperamentu jest Sangwinik.
 • Najwięcej odpowiedzi b): twoim dominującym typem temperamentu jest Melancholik.
 • Najwięcej odpowiedzi c): twoim dominującym typem temperamentu jest Flegmatyk.
 • Najwięcej odpowiedzi d): twoim dominującym typem temperamentu jest Choleryk.

Pamiętaj, że większość osób ma w sobie elementy różnych typów temperamentu, więc wynik testu może być tylko ogólnym wskazaniem. Jednakże może on pomóc ci lepiej zrozumieć swoje preferencje i zachowania w różnych sytuacjach życiowych. Warto również wykonać test 16 typów osobowości, aby dokładniej poznać swój charakter.

Dlaczego warto poznać typy temperamentu?

Zrozumienie typów temperamentu oraz umiejętność wykorzystania tej wiedzy w życiu codziennym, stanowi kluczowy element rozwoju osobistego i budowania zdrowych relacji międzyludzkich. Warto zaznaczyć, że temperament, jako część naszej osobowości, wpływa na nasze zachowanie, reakcje oraz sposób postrzegania świata. Dlatego też istotne jest zrozumienie jego roli i znaczenia w naszym życiu. Świadomość własnego temperamentu może także pomóc nam unikać konfliktów i lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Budowanie wartościowych relacji

Pierwszym krokiem do skutecznego wykorzystania wiedzy o temperamentach jest świadomość różnic między nimi. Każdy z czterech głównych typów temperamentu - sangwinik, melancholik, flegmatyk i choleryk - ma swoje charakterystyczne cechy i tendencje. Zrozumienie tych różnic pozwala nam lepiej komunikować się i współpracować z innymi ludźmi, ponieważ możemy dostosować nasze zachowanie do potrzeb oraz preferencji naszych rozmówców. Na przykład, jeśli wiesz, że twoja przyjaciółka jest melancholikiem i ma tendencję do pesymizmu, możesz być bardziej empatyczna i wspierająca w trudnych momentach, dostarczając jej optymizmu i pozytywnych perspektyw.

Zobacz także: 

Pomocne w samorozwoju

Poznanie swojego temperamentu może pomóc w identyfikacji obszarów, nad którymi warto pracować, aby osiągnąć większą równowagę i harmonię w życiu. Na przykład, jeśli jesteś cholerykiem i często doświadczasz wybuchów gniewu, możesz pracować nad sposobami zarządzania emocjami, takimi jak techniki relaksacyjne czy mindfulness.

W radzeniu sobie ze stresem

Zrozumienie swojego temperamentu może pomóc w identyfikacji strategii radzenia sobie ze stresem, które są dla ciebie najbardziej skuteczne. Na przykład, jeśli jesteś flegmatykiem i zazwyczaj reagujesz na stres poprzez zachowanie spokojne i zrównoważone, możesz znaleźć ulgę w aktywnościach relaksacyjnych, takich jak medytacja czy joga.

Ostatecznie, wykorzystanie wiedzy o temperamentach w życiu codziennym może przynieść wiele korzyści, zarówno dla naszego rozwoju osobistego, jak i dla naszych relacji z innymi ludźmi. Poprzez lepsze zrozumienie siebie i innych, jesteśmy w stanie tworzyć bardziej harmonijne i satysfakcjonujące więzi, a także skuteczniej radzić sobie ze stresem i trudnościami życiowymi.

Co to znaczy, że kobieta ma temperament?

Wyrażenie kobieta ma temperament odnosi się do silnej osobowości, charakteryzującej się wyrazistymi cechami temperamentu. Oznacza to, że kobieta może być energiczna, ekspresyjna, zdecydowana i niezależna, co może wyrażać się w jej zachowaniach, postawie oraz sposobie reagowania na różne sytuacje. Kobieta o silnym temperamencie zazwyczaj wyraźnie manifestuje swoje cechy osobowości, może to być energia, determinacja, czy ekspresyjność. Posiada silną wolę i jest gotowa stawiać czoła wyzwaniom. Jej osobowość jest barwna i charakterystyczna, co przyciąga uwagę innych ludzi.

Czy typ temperamentu może się zmienić?

Pytanie o to, czy typ temperamentu może ulec zmianie, otwiera dyskusję na temat elastyczności ludzkiej osobowości i jej zdolności do adaptacji w różnych sytuacjach życiowych. Istnieje ogólna zgoda wśród psychologów, że podstawowe cechy temperamentu, takie jak ekstrawersja czy neurotyczność, mają tendencję do stabilności w dłuższym okresie czasu. Jednakże istnieją również dowody na to, że pewne aspekty temperamentu mogą ulec zmianie w odpowiedzi na doświadczenia życiowe, rozwój osobisty oraz zmieniające się warunki środowiskowe.

Zobacz także: 

Jak zmienić swój temperament?

Na przykład, osoba introwertyczna może rozwinąć bardziej ekstrawertyczne cechy w wyniku aktywnego uczestnictwa w społecznościach lub pozytywnych interakcjach z innymi ludźmi. Podobnie, doświadczenia traumy lub intensywny stres mogą prowadzić do wzrostu neurotyczności u osób wcześniej charakteryzujących się stabilnością emocjonalną. Ponadto, zmiany w życiu, takie jak nowe role społeczne, przeżycia emocjonalne czy praca nad rozwojem osobistym, mogą także wpłynąć na zmiany w naszym temperamencie.

Mimo że istnieje pewna elastyczność w naszych cechach temperamentu, proces zmiany temperamentu nie jest ani łatwy ani szybki, a zmiany zazwyczaj zachodzą stopniowo i w odpowiedzi na długotrwałe doświadczenia życiowe. Dlatego też, choć możliwa jest ewolucja temperamentu, warto podkreślić, że jest to proces subtelny i skomplikowany, który wymaga czasu, wysiłku oraz refleksji nad własnymi doświadczeniami. Nie należy spodziewać się gwałtownych przemian, ale raczej otwarcia na stopniową ewolucję naszej osobowości. 

Temperament jest istotnym elementem naszej osobowości, który wpływa na życie codzienne oraz relacje z innymi ludźmi. Rozumienie i akceptacja swojego temperamentu może pomóc w osiąganiu większej samoświadomości i lepszego radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.