Asystenci medyczni będą mogli wystawiać zwolnienia chorobowe

Rząd uchwalił nowelizację ustawy, zakładającą możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich przez m.in. pielęgniarki, ratowników medycznych czy asystentów medycznych. Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Nowelizacja ustawy sprawi, że w całym cyklu wystawiania e-zwolnienia będzie można pominąć lekarza, co znacznie ułatwi ich uzyskiwanie - od bardziej dostępnych dla pacjentów pracowników służby zdrowia. Sprawi to, że ilość wystawianych zwolnień chorobowych najprawdopodobniej wzrośnie. Stanowi to niestety potencjał do zwiększenia liczby tzw. „generatorów zwolnień” czyli lekarzy wypisujących zwolnienia na dużą skalę – komentuje Mikołaj Zając, prezes Conperio dla Gazety Pomorskiej. 

Zaświadczenie lekarskie będzie mogła wystawiać wskazana i umocowana prawnie przez lekarza osoba, czyli asystent medyczny.

"Rozwiązanie takie nie tylko odciąża wystawiających zaświadczenia lekarskie od obowiązków związanych de facto wyłącznie z technicznym wypełnieniem dokumentu zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy, ale również stanowi kolejne działanie wspomagające eliminację papierowego obiegu dokumentów" - podkreślono w oficjalnym uzasadnieniu. 

Kim jest asystent medyczny?

Asystentami medycznymi mogą zostać osoby wykonujące zawód medyczny, czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, "a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie upoważnienia administratora danych"

Dodatkowo o 1 grudnia 2018 wejdzie w życie obowiązek wystawiania wszystkich zwolnień lekarskich online, co już teraz dzieje się w skali około 30% w różnych województwach. 

 


 

Zobacz także: