Samorozwój - jak zacząć?

Pierwszym krokiem dla rozwoju samego siebie, poszerzania swoich horyzontów zarówno w aspektach intelektualnych, jak i fizycznych, jest dokładne poznanie samego siebie, swojej fizyczności oraz psychiki. Ludzie najczęściej postrzegają siebie w bardzo powierzchowny sposób, w ferworze dnia codziennego nie mają czasu na głęboką refleksję.

Warto czasami zatrzymać się, przemyśleć dokąd zmierzamy, kim jesteśmy i zestawić taką wiedzę z oczekiwaniami wobec siebie. Zastanowić się, czy właśnie w ten sposób chcielibyśmy siebie postrzegać, czy tak planowaliśmy nasze życie w przeszłości, czy podoba nam się nasze odbicie w lustrze.

Bardzo wiele osób tak mocno zagubiło się we własnym życiu, że nie jest w sanie określić priorytetów. Ich oczekiwania bardzo mocno odbiegają od rzeczywistości. Powoduje to uczucie rozgoryczenia, utratę sensu i brak motywacji do działania.

Warto wypróbować ćwiczenie, które pozwoli nam odkryć swoje powołanie, nowe pasje i czynności dające poczucie spełnienia. By lepiej poznać siebie, warto zastanowić się nad odpowiedziami na poniższe pytania:

 • Bez czego nie wyobrażam sobie życia?
 • Jakie czynności wykonuję z przyjemnością?
 • Co jest dla mnie poruszające i bardzo istotne?
 • Jak radzę sobie z emocjami w sytuacjach trudnych i stresujących? Jak chciałabym reagować?
 • Co mnie motywuje? Co mnie demotywuje?
 • Z czego jestem najbardziej dumna?

Kiedy już poznamy odpowiedzi na powyższe pytania, należy się zastanowić co zrobić, aby były one spójne z naszymi dotychczasowymi działaniami. Warto zmodyfikować życie w sposób, który sprawi, że uda nam się zrealizować najważniejsze cele.

Samorozwój - jak odnaleźć cele w życiu?

Dla samorozwoju warto poznać własne cele. Te długo- oraz krótkoterminowe. Można wypisać je wszystkie na kartce i pogrupować w kolejności od najważniejszych do tych najmniej istotnych. Podejmując jakiekolwiek działania, warto wiedzieć, po co się to robi. Działania, którym przypisujemy głębszy sens, są znacznie szybciej i sprawniej realizowane.

Warto wyznaczać sobie drobne cele na każdy kolejny dzień, tydzień, miesiąc i rok. Ważne, aby sprawiedliwie rozliczać się z własnych działań i osiągnięć. Istotne jest też wyciąganie wniosków ze swoich porażek oraz sukcesów. Zanim podejmie się konkretną decyzję, warto zastanowić się, czy dana rzecz będzie przydatna w przyszłym miesiącu, czy roku. Należy mieć opracowany jasny obraz siebie za kilka lat. Pozwoli to rezygnować z planów, które nie będą spójne z tym obrazem.

Zobacz także:

Samorozwój - jak nauczyć się akceptować zmiany?

Zmiana jest nieodłącznym elementem naszego życia. Czas biegnie i nic wokół nie jest w stanie zagwarantować nam stabilności i bezpiecznego położenia na lata. Jedynie rozwój i dostosowywanie się do otoczenia, sprawia, że się nie cofamy.

Dla akceptacji zmian niezbędne jest pozbycie się przyzwyczajenia do trwania w wewnętrznej sferze komfortu psychicznego. Sprawia ono, iż tkwimy w błędnym kole mechanizmów obronnych naszej psychiki, które automatycznie pomagają nam się odsunąć od nieprzyjemnych stanów psychicznych. Sprawia to, iż nie możemy dotrzeć do sedna problemu. Warto demaskować te mechanizmy, poprzez dopuszczenie do głosu uczuć i emocji. Jedynie ich ujawnienie daje poczucie oczyszczenia i akceptacji.

Każdy postawiony sobie cel wymaga wdrożenia nowych przyzwyczajeń i nawyków. Czynności wykonywane codziennie, po pewnym czasie staną się naturalne i oczywiste. Gdy chcemy schudnąć, musimy zdrowo się odżywiać i uprawiać sport. Gdy chcemy nauczyć się nowego języka, musimy codziennie ćwiczyć słownictwo. Gdy planujemy zakup nowej nieruchomości, warto zacząć oszczędzać. Zrozumienie istoty zmiany dla osiągnięcia celu oraz jej praktyczności i pożyteczności, pozwoli na jej łatwiejszą akceptację.

Samorozwój - jak się uczyć?

Uczenie się nowych rzeczy poprzez codzienne czytanie, uczestnictwo w szkoleniach czy naukę języków pozwala nam nie tylko rozwinąć już posiadane umiejętności, ale też zdobywać nowe. Zdobywana wiedza poszerza horyzonty i buduje nowe spojrzenie na świat. Człowiek wykształcony jest bardziej świadomy siebie i otoczenia. Nowa wiedza otwiera drzwi dla nowych możliwości.

Uczestnictwo w szkoleniach pozwala na poznanie nowych metod pracy, aktualizowanie wiedzy i zgłębianie tej już posiadanej oraz doskonalenie kompetencji miękkich. Sprawia to, że jesteśmy coraz lepszym pracownikiem, szefem lub przywódcą. Dzisiejszy świat pełen jest ludzi wykształconych i przeciętnych w swoim fachu. Warto zatem zdobywać wiedzę ekspercką i wyróżnić się z otoczenia. Jedynie jakość wiedzy i świadczonych usług może przełożyć się na efektywność pracy, satysfakcję i wysokość zarobków.

Ciągły rozwój umysłu czyni go bardziej chłonnym i podatnym na przyswajanie nowej wiedzy. Nowe kompetencje dają możliwość wspinania się na kolejne szczeble drabiny sukcesu i prestiżu zawodowego. A przecież nie ma nic cenniejszego niż uczucie osiągnięcia mistrzostwa w swojej dziedzinie.

Samorozwój - cechy ludzi sukcesu

Najlepsze innowacje najczęściej były wypadkową wielu innych pomysłów.

Ludzie sukcesu cechują się:

 • nietuzinkową jasnością umysłu,
 • dużą pomysłowością,
 • innowacyjnością,
 • nieszablonowym myśleniem,
 • wytrwałością w dążeniu do własnych celów.

Swój sukces okupili ciężką pracą, a na swojej drodze popełnili wiele błędów. Warto korzystać z ich wiedzy, a nauka na cudzych błędach jest znacznie mniej bolesna niż na własnych. Czerpanie inspiracji od najlepszych nie jest powodem do wstydu. Znajomość życiorysów wielkich i sławnych może przynieść jedynie wiele dobrego. Jeśli się uczyć, to tylko od najlepszych!

Samorozwój - dlaczego hobby i odpoczynek są takie ważne?

Sposób spędzania czasu wolnego w sposób znaczący wpływa na efektywność pracy. Posiadanie własnego hobby odpręża i pomaga walczyć ze stresem. Warto posiadać coś, co wykonujemy z przyjemnością, co sprawia nam radość, coś, czemu jesteśmy w stanie oddać się w całości i zapomnieć wówczas o całym świecie i problemach. Rozwijanie własnych upodobań nie tylko prowadzi do osiągnięcia mistrzostwa w jednej z dziedzin naszego życia, ale też przyczynia się do walki ze stresem i problemami dnia codziennego. Dobrze mieć do czego uciekać myślami. Dobrze być w czymś dobrym i móc zarażać naszą pasją innych. Dobrze uczyć się od innych, ale warto w zamian dawać coś od siebie. Wówczas zapewnimy sobie wewnętrzne uczucie sprawiedliwości i uczciwości wobec świata. Dobrze czuć, że pozostawiamy po sobie coś więcej, coś, w co wkładamy całe serce.

Nawet gdy uwielbia się swoją pracę, dobrze dać od niej odpocząć swojemu ciału i umysłowi. Zawsze należy znaleźć odpowiednie proporcje pomiędzy pracą, wysiłkiem fizycznym i snem. Równowaga jest bardzo ważna. Stanowi fundament rozwoju osobistego.

Samorozwój - jak zaakceptować swoje słabości?

Ludzie często wykazują skłonność do nielubienia samego siebie. Wiele czynników może przełożyć się na obniżone poczucie własnej wartości, ale jest ono prostą drogą do zahamowania procesów samorozwoju i wprowadzenia siebie w patologiczne stany psychiczne. Ludzie, którzy nie akceptują siebie, często nie są w stanie zaakceptować innych. Projektują swoje wady na innych.

Warto zatem rozpocząć pracę nad akceptacją siebie ze wszelkimi wadami. Prawdziwa zmiana może mieć miejsce jedynie przy pełnej miłości do siebie, swojej duchowości, fizyczności, umysłu, uczuć.

Samoakceptacja jest możliwa bez osiągnięcia stanu wyimaginowanej doskonałości. Najprościej jest rozpoznać swoje słabe strony i polubić siebie pomimo ich występowania. Polubić siebie za to, że potrafiliśmy nazwać, co nam się nie podoba i dzięki temu możemy świadomie podjąć walkę z wadami. Akceptując nasze niedoskonałości, zaakceptujemy całych siebie.

Samorozwój to dojście do porozumienia z własnym „ja”, ze sobą w obecnym stanie, ze wszelkimi teraźniejszymi wadami, winami, słabościami, błędami i niedociągnięciami. Nie można wmawiać sobie, że polubimy siebie, kiedy osiągniemy jakiś cel, musimy lubić siebie tu i teraz.

Samorozwój to zdanie sobie sprawy, iż nie jesteśmy naszymi winami i błędami. Nie możemy się z nimi identyfikować. Każdy popełnia błędy, ale w żadnym razie tym błędem sam nie jest.