Jak działa podświadomość?

Pod pojęciem podświadomości kryje się nic innego jak nieświadomy umysł, czyli część naszej psychiki, w której magazynowane są myśli, emocje uczucia i inne treści, których – jak sama nazwa wskazuje – nie jesteśmy świadomi. Co ciekawe, pomimo że ludzki umysł już od wielu stuleci pozostaje w centrum zainteresowania świata nauki, to pojęcie podświadomości pojawiło się dopiero w ubiegłym stuleciu. Za jego pierwszego pomysłodawcę i propagatora uważa się twórcę psychologii analitycznej – Carla Gustava Junga. Chociaż niemały udział w popularyzacji miał też ojciec psychoanalizy - Zygmunt Freud. 

Znaczenie podświadomości często tłumaczy się poprzez objaśnianie opozycyjnego pojęcia - świadomości, czyli zdawania sobie sprawy ze zjawisk wewnętrznych i zewnętrznych. Świetnym przykładem tego stanu psychicznego jest proces myślowy. Z kolei podświadomością jest wszystko to, co nie jest świadome,mimowolne,  z czego nie zdajemy sobie sprawy, a mimo to wpływa na nasze zachowania, myśli, uczucia, przekonania i emocje. Dla lepszego zobrazowania można zdefiniować ją  jako swoisty magazyn, w którym znajdują się różnorakie treści, których na co dzień nie jesteśmy świadomi.

Jak wpływać na podświadomość?

Na naszą podświadomość możemy wpłynąć zarówno my sami, jak i inni. Wiedzę o jej mechanizmach działania świetnie wykorzystują psychologowie reklamy. Nie bez powodu współuczestniczą oni w tworzeniu przekazów medialnych, które nie tylko manipulują naszymi potrzebami, ale niekiedy również mają moc ich kreacji. Warto jednak pamiętać, że dotarcie do podświadomości nie jest prostym zadaniem. Wymaga wiedzy na temat ludzkiej psychiki i dobrego samopoznania.

Zanim zaczniemy aktywnie poszukiwać sposobów na wpływanie na swoją podświadomość, wcześniej warto zadać sobie pytanie, dlaczego chcemy to robić. Podświadomość pracuje nieustannie – dzięki temu oddychamy, mamy odpowiednią temperaturę ciała czy też możemy reagować adekwatnie do sytuacji (np. uciekać lub walczyć, gdy rozpoznajemy zagrożenie życia bądź zdrowia). Niekiedy jednak w naszej podświadomości zakodowane są rzeczy, które negatywnie wpływają na naszą codzienność. Mowa tu m.in. o zaburzeniach lękowych, które charakteryzują się nieadekwatną reakcją naszego organizmu do zagrożenia. Przykładowo, jeśli w dzieciństwie zaatakował nas pies, to od tego momentu możemy podświadomie bać się wszystkich psów. W takiej sytuacji wpływanie na swoją podświadomość jest nie tylko uzasadnione, ale również niezbędne do poprawy jakości swojego życia. W ten sposób możemy wyeliminować również inne, destrukcyjne dla nas samych, zachowania. 

TO CIĘ MOŻE ZAINTERESOWAĆ:

Techniki wpływania na podświadomość

Istnieje wiele znanych i sprawdzonych technik wywoływania wpływu na naszą podświadomość. Zanim jednak zaczniemy uczyć się ich praktycznego zastosowania, wcześniej warto pamiętać o tym, że będą one działać tylko wtedy kiedy jesteśmy w pełni zrelaksowani i wypoczęci zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Wśród najpopularniejszych technik wpływania na podświadomość należy wymienić:

  • przepytywanie w postaci niedokończonych zdań, techniki lustra, poszukiwania znaków, zadawania sobie pytań. Podstawą jest tu uzyskanie odpowiedzi na nie i ich poprawna interpretacja, co wbrew pozorom nie jest zbyt łatwym zadaniem. Często odpowiedzi te mają formę symboli bądź obrazów. Mogą ujawniać się też w postaci zakamuflowanych komunikatów,
  • metodę wizualizacji, która jest procesem twórczym oddziałującym na zmysły (poprzez zapach, dźwięk lub dotyk) i emocje. Najlepiej wizualizować swój cel rankiem lub wieczorem, czyli wtedy kiedy zwykle jesteśmy wolni od obowiązków i prozy życia codziennego,
  • afirmowanie, czyli kilkukrotnie wypowiadanie (najlepiej na głos) sentencji, która ma moc oddziaływania i zmieniania naszej rzeczywistości. Za afirmacją powinny stać konkretne emocje i wyobrażenia,
  • błogosławieństwa, które można traktować również jako praktykowanie wdzięczności. Warto doceniać wszystko to, co dzieje się wokół nas – piękną pogodę, padający śnieg, ludzi, etc. Dzięki temu nasz umysł będzie zrelaksowany i skłonny do wytężonej pracy.

Czy podświadomość oddziałuje na nasze życie?

Nasza podświadomość ujawnia się niemal w każdej sekundzie naszego życia, chociaż na ogół nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy. Dzieje się to mimowolnie, bez udziału naszej świadomości. Podstawowym celem podświadomości jest… odczuwanie przyjemności, przeżycie w harmonii i spokoju, a także unikanie bólu i sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu. Tworzy ona różnego rodzaju nawyki, odpowiada za różne reakcje, wyłapuje nadmiar informacji i je przetwarza (odciąża świadomość), a niektórzy psychiatrzy uważają nawet, że ujawnia się w snach. Co ciekawe, wszelakie przejawy funkcjonowania naszej podświadomości są logiczne.

Zobacz także:

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ:

Podświadomość a nasza relacja z ciałem

Podświadomość często próbuje nam coś przekazać posługując się specyficznym i często niezrozumiałym dla nas językiem. Wówczas gdy zachodzi pewien konflikt pomiędzy tym, co świadome, a tym, co podświadome, to często ciało nam daje o tym znać. W jaki sposób? Możemy odczuwać dyskomfort w pewnych jego częściach. Warto pamiętać, że każda część naszego ciała specjalizuje się w komunikacji pewnych utajonych treści (zwykle emocji i uczuć). Przykładowo obszar splotu słonecznego odpowiada za niepokój, frustrację czy też złość, natomiast plecy i kręgosłup – za nadmiar odpowiedzialności, brzuch – napięcie i zbyt dużo sytuacji stresogennych. Każdy z nas ma indywidualną mowę ciała i warto jej się nauczyć, żeby wiedzieć, co nasza podświadomość próbuje nam przekazać.

Sny a podświadomość

Zdaniem Junga i Freuda poprawne odczytanie i interpretacja snów stanowią klucz do podświadomości. Co więcej, wedle ojca psychoanalizy marzenia cenne chronią nas przed destrukcyjnymi myślami, objawiając się w postaci, trudnych do odczytania, symbolów. Ich „rozkodowanie” jest równoznaczne z poznaniem podświadomości. Odbywa się to w procesie terapeutycznym (psychoanalizie), w którym terapeuta pomaga rozwikłać to, co kryje się za danym snem.

Potęga podświadomości – czy to działa?

Potęga podświadomości to termin rozpropagowany przez Josepha Murphy’ego, który napisał książkę o takim właśnie tytule. Uważa się ją za jedną z ważniejszych i przełomowych dzieł dla osób, którzy nie zajmują się tym tematem naukowo. Zdaniem jej czytelników pomaga ona zmienić sposób myślenia o swoim umyśle i życiu. Co istotnie, jest ona dobra na początek dla osób, które nie znają różnicy pomiędzy świadomym a nieświadomym umysłem. Wiedza ta jest podstawą do pracy nad swoimi emocjami, reakcjami, przekonaniami i myślami. Sama w sobie nie zagwarantuje nam samorozwoju, ale z całą pewnością jest ważnym punktem wyjścia do tej ważnej drogi.

Podświadomość często porównuje się do dzikiego zwierzęcia, które zbiera i przetwarza różnego rodzaju informacje tylko po to, by zapewnić nam dłuższe i lepsze życie. Zebrane treści często przekazuje do naszej świadomości, co jest zaledwie jednym z przejawów jej funkcjonowania. Zwykle ujawnia się ona – mimowolnie – wpływając na nasze emocje, myśli i zachowania.

Na czym polega praca z podświadomością?

Praca z podświadomością polega przede wszystkim na odkryciu treści, które są w niej „zakodowane”. Zwykle odbywa się to na terapii, kiedy chcemy walczyć ze swoimi zaburzeniami lękowymi, złymi przyzwyczajeniami lub innymi rzeczami, które znacząco obniżają komfort naszego codziennego życia. Jest to o tyle istotne, że często nieuświadomione rzeczy, które pojawiają się niejako z automatu, przyczyniają się do autodestrukcji i stanowią poważną przeszkodę w samorozwoju.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: