Co to jest intuicja i jak ją rozwijać?

Intuicja jest naturalną zdolnością, którą posiada – w mniej lub bardziej rozwiniętym stopniu – każdy człowiek. Dzięki niej możemy pozyskiwać i przetwarzać różne informacje bez konieczności logicznego myślenia. Przejawem działania intuicji są różne sądy, opinie, przekonania, które zwykle pojawiają się nagle w formie przebłysku myślowego, a my sami nie jesteśmy świadomi procesu, który za nim stoi. Niekiedy intuicja błędnie utożsamiana jest z przeczuciem, które ma charakter wyłącznie emocjonalny. Stosunkowo często to, co bierzemy za intuicję jest w istocie przeczuciem (najczęściej złym), które ma podłoże lękowe.

Intuicja jest pewną zdolnością, która pomaga nam budować relacje z samym sobą i podejmować decyzje, które nam sprzyjają. Dopuszczenie jej do głosu i poczynanie zgodnie z kierunkiem, który nam wskazuje, zwykle przynosi pomyślność i wprowadza w nasze życie nową, lepszą jakość. Warto pamiętać, że istnieją praktyki, które wspierają rozwój intuicji. Mowa tu o:

 • medytacji, która ćwiczy uważność na własne myśli i uczucia;
 • jodze, która sprzyja budowaniu relacji z ciałem i rozwojowi psychofizycznemu;
 • rozwijaniu wyobraźni i kreatywności poprzez obcowanie ze sztuką i muzyką (również poprzez jej tworzenie);
 • podejmowaniu decyzji bez logicznego rozumowania (tam, gdzie jest to możliwe i uzasadnione);
 • praktykowaniu uważności poprzez regularne wykonywanie ćwiczeń;
 • unikaniu sytuacji stresogennych, przepracowania, przemęczenia i innych rzeczy, które mogą przeciążyć umysł.

Jakie są różnice pomiędzy intuicją a logicznym i racjonalnym myśleniem?

Intuicja jest nie tylko zdolnością, ale również sposobem pozyskiwania informacji bez konieczności logicznego rozumowania. W dużym stopniu opiera się na instynkcie i bazuje na przeszłych doświadczeniach i emocjach. Z kolei zarówno logiczne, jak i racjonalne myślenie opiera się na analizie faktów i reguł. Intuicja w dużej mierze odbywa się bez udziału świadomości, natomiast logiczne i racjonalne myślenie jest procesem w pełni świadomym i wymagającym weryfikacji źródeł informacji. Co ważne, myślenie intuicyjne – z uwagi na to, że bazuje na doświadczeniu – jest obarczone sporym błędem, aczkolwiek znajduje zastosowanie w sytuacjach, wymagających szybkiego podjęcia decyzji i przy których brakuje informacji.

 

Czy intuicja pomaga w codziennym życiu?

Intuicja może w znaczący sposób ułatwić nam codzienne funkcjonowanie, a także pozytywnie przełożyć się na jakość naszego życia. Dzięki niej możemy sprawniej i szybciej podejmować decyzje, które nie wymagają logicznego rozumowania, a mogą nam pomóc w realizacji naszych celów. Oprócz tego intuicja może być pomocna w sprawnym rozpoznawaniu różnych zagrożeń i wykrywaniu sytuacji potencjalnie niebezpiecznych – pozwala szybko przetwarzać informacje (na poziomie podświadomym) i dzięki temu sprawdza się w sytuacjach, w których nie możemy poświęcić czasu na analizę.

Jakie są zalety i wady korzystania z intuicji?

Intuicję zwykle przeciwstawia się logicznemu i racjonalnemu rozumowaniu, które odbywa się z udziałem świadomości. W ten sposób często odbiera się jej ważność, natomiast są w sytuacje w życiu, w których się ona przydaje. Jej podstawową zaletą jest możliwość szybkiego i sprawnego podejmowania decyzji, a także szybki przepływ informacji i – co najważniejsze – pozostawanie w zgodzie z samym sobą. Wynika to z faktu, że intuicja wykorzystuje podświadomość, do której nie sposób dotrzeć w procesie logicznego rozumowania. Warto jednak pamiętać, że myślenie intuicyjne obarczone jest sporym ryzykiem błędu i niedokładności. Ponadto decyzje, które są podejmowane pod wpływem intuicji, mogą być nieobiektywne, ponieważ bazują na naszych emocjach i doświadczeniach. Nie należy zapominać też o tym, że rozwiązanie niektórych problemów wymaga myślenia rozumowego. Tam zdecydowanie intuicja nie zda egzaminu.

Jakie ćwiczenia pomagają rozwijać intuicję?

Praca z intuicją polega przede wszystkim na rozwoju duchowym tak, by w odpowiednim momencie móc usłyszeć swój wewnętrzny głos i mieć do niego zaufanie. Nie jest to łatwy proces, aczkolwiek z całą dozą pewności wart poniesionego wysiłku. Wśród ćwiczeń i praktyk, które pomagają rozwijać intuicję można wymienić:

Zobacz także:

 • jogę
 • medytację,
 • wizualizację,
 • uważność,
 • pisanie dziennika / pamiętnika,
 • pracę z tarotem,
 • komunikowanie się z duchowymi przewodnikami (aniołami).

Jak intuicja wpływa na sukces zawodowy i osobisty?

Intuicję można postrzegać jako nasz wewnętrzny głos, który działa na poziomie podświadomości. Przetwarza ona różnorakie informacje zbierane na przestrzeni lat i zwykle uaktywnia się wówczas, gdy jej potrzebujemy, czyli np. w sytuacjach, w których nasza świadomość i logiczne rozumowanie zawodzą. Mowa tu o sytuacjach stresogennych, emocjonalnych i wszystkich innych, trudnych do udźwignięcia. Dlatego też intuicja może przełożyć się na nasz sukces zawodowy i osobisty, ale nie jest to regułą. Wiele zależy od tego, czy ufamy swojemu wewnętrznemu głosowi i czy nas nie zawiedzie. Warto bowiem pamiętać, że bazuje on wyłącznie na naszych doświadczeniach i emocjach, które mogą nie zawsze są dobrym punktem odniesienia. 

Czy intuicję można wyćwiczyć?

Pomimo że intuicja bazuje na naszych doświadczeniach, sądach, przekonaniach i uczuciach, to można ją wyćwiczyć poprzez systematyczną praktykę uważności na własne myśli. Niezwykle ważne jest także wsłuchanie się w swoje ciało i poprawne odczytywanie komunikatów, które nam ono wysyła. Można to zrobić za pomocą jogi, medytacji czy ćwiczeniu uważności. Oprócz tego warto też podjąć pracę z psychoterapeutą, który pozwoli nam lepiej zrozumieć swoje emocje, a tym samym również wsłuchać się w swój wewnętrzny głos, a także zdobyć do niego zaufanie. Warto jednak pamiętać, że proces ten może być długi i niekoniecznie łatwy – zwłaszcza jeśli mamy duży bagaż trudnych i nieprzepracowanych doświadczeń.

Jakie są różne rodzaje intuicji?

Wyróżnia się kilka podstawowych typów intuicji, mianowicie:

 • intuicję emocjonalną, która bazuje na naszych uczuciach i emocjach,
 • intuicję percepcyjną, która opiera się na informacjach pochodzących z naszych zmysłów (np. dana osoba wydaje nam się znajoma, bo widzieliśmy ją wcześniej lub znaliśmy kogoś podobnego do niej),
 • intuicję konceptualną, która bazuje na informacjach z naszego codziennego doświadczenia (np. rozpoznanie pojazdów),
 • intuicję poznawczą, dzięki której możemy pozyskiwać różne informacje bez świadomego procesu myślowego,
 • intuicję behawioralną, która opiera się na naszych zachowaniach, a także obserwacji zachowań innych osób,
 • intuicję przestrzenną, która bazuje na podświadomych informacjach przestrzennych,
 • intuicję moralną, która jest rezultatem informacji, pochodzących z wartości moralnych, którymi kierujemy się w swoim życiu,
 • intuicję logiczną, która opiera się na informacjach pochodzących z analiz i rozumowania (np. rozwiązywanie zagadek).

Jak intuicja wpływa na nasze relacje z innymi ludźmi?

Intuicja może znacząco poprawić nie tylko naszą relację z samym sobą, ale również rozwinąć i poprawić relacje z innymi ludźmi. Dzięki niej możemy sprawniej, łatwiej i szybciej rozpoznawać emocje naszych bliskich, a tym samym lepiej dostosować komunikację. Ponadto intuicja niejako pozwala czytać między wierszami i rozumieć to, co nie zostało wypowiedzenie. Za jej sprawą możemy rozumieć różne aluzje czy inne zawoalowane treści. Dzięki temu możemy budować zdrowe i dobre relacje. Warto jednak pamiętać, że niekiedy intuicja nas zawodzi. Dlatego też w niektórych przypadkach musimy włączyć zdroworozsądkowe myślenie i poprawnie ocenić czy możemy jej zaufać.

Jak intuicja może pomóc w rozwiązywaniu problemów?

Z powodzeniem możemy wykorzystywać intuicję w codziennym życiu. Większość nas to robi, nawet nie zdając sobie do końca z tego sprawy, ponieważ odbywa się to bez udziału świadomości. Za jej sprawą możemy szybciej i sprawniej rozwiązywać problemy. Z racji tego, że bazuje ona na doświadczeniu, to może nam pomóc w odkryciu innej perspektywy. Ponadto za jej sprawą skupiamy się wyłącznie na rozwiązaniu problemu, natomiast pomijamy szereg innych kwestii, które zajmują nasze myśli i nie prowadzą do pokonania wyzwania. Intuicja cechuje się również spontanicznością, co jest szczególnie istotne w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych, ale niekiedy może być niebezpieczne. Warto bowiem pamiętać, że intuicja nie stanowi źródła wiedzy, dlatego też najlepiej połączyć ją z logicznym rozumowaniem i w ten sposób znaleźć najlepsze rozwiązanie danej sytuacji.