Czym są czakry i gdzie się znajdują?

Czakra, nazywana niekiedy czakramem, jest ośrodkiem energetycznym, w którym krzyżują się kanały, czyli meridiany. Powiązane są one stricte z naszym układem nerwowym i naczyniowym. Za pośrednictwem tych kanałów przepływa energia, która wpływa do czakr, a te z kolei kierują ją do naszych narządów wewnętrznych, gruczołów potowych, a także układu krwionośnego i nerwowego. Koncepcja czakr narodziła się kilka tysięcy lat temu i jest związana z tradycjami hinduizmu. Co ciekawe, pierwszy opis kanałów energetycznych został stworzony już cztery tysiące lat temu w starożytnych Chinach.

Samo słowo „czakra” wywodzi się z sanskrytu (języka świętych ksiąg hinduizmu) i dosłownie można przetłumaczyć je jako „koło” lub „wir”. Znaczenie to dobrze oddaje istotę czakr, gdyż definiuje się je jako miejsca, w których gromadzi się energia. Wyróżnia się siedem czakr (wirujących kół energii), z których każda odpowiada za inne emocje. Oprócz tego przypisywane są nim różne kolory, kamienie, a nawet muzyka. Co ciekawe, wszystkie są usytuowane w innym miejsce na ciele, ale łączy je sąsiedztwo splotów nerwowych.

Siedem czakr głównych – charakterystyka

W tradycji hinduizmu wyróżnia się siedem czakr głównych. Mianowicie:

Czakra podstawy, nazywana również czakrą korzenia, uznawana jest za najważniejszy z wszystkich ośrodków energetycznych w naszym ciele. Znajduje się ona u podstawy naszego kręgosłupa (na kości ogonowej). Uznaje się ją za centralny punkt naszej życiodajnej energii, a jednocześnie łącznik z Ziemią. Przy współpracy z innymi czakrami, w tym m.in. usytuowanymi na stopach, pobiera energię z ziemi i przekazuje ją do innych ośrodków energetycznych. Czakra korzenia decyduje o naszym stosunku do życia – o tym, czy potrafimy się nim cieszyć, czy się go boimy i ile mamy sił, by je celebrować.

Czakra sakralna, nazywana również czakrą krzyżową, uznawana jest za ośrodek naszej seksualnej energii. Znajduje się ona pomiędzy pępkiem a genitaliami – na wysokości kości krzyżowej (stąd jej druga nazwa). Wbrew pozorom nie odpowiada ona za nasze libido, ale za takie cechy, jak: kreatywność, wrażliwość na sztukę, emocjonalność, zadowolenie z siebie i życia, a także postrzeganie samego siebie. Odgrywa ona również istotną rolę w relacjach miłosnych.

Czakra splotu słonecznego odpowiada przede wszystkim za tzw. ogień trawienny, czyli funkcjonowanie naszego układu pokarmowego. Znajduje się pomiędzy pępkiem a mostkiem, czyli w miejscu splotu słonecznego. Odpowiada również za chęć do działania, poczucie sprawczości, siły wewnętrznej, a także poczucie własnej wartości. Czakrę tą postrzega się jako nasze wewnętrzne miejsce mocy – potencjał do zmieniania siebie i świata na lepsze.

Czakra serca jest niezwykle istotną dla nas czakrą. Wyznacza miejsce, w którym krzyżują się dwie bardzo ważne strefy: fizyczna i metafizyczna (duchowa). Znajduje się ona dokładnie tam, gdzie nasze serce. Odpowiada ona za proces przesyłania energii z tzw. czakr wyższych do czakr niższych. Za jej sprawą możemy odczuwać bezwarunkową miłość, przyjaźń, współczucie, empatię i wiele innych uczuć wyższych.

Zobacz także:

Czakra gardła uznawana jest za miejsce, dzięki któremu nasze serce może połączyć się i współdziałać w harmonii z umysłem. Usytuowana jest ona w centralnym punkcie gardła (w samym środku). Za sprawą czakry gardła możemy wyrażać siebie, podkreślać swoją podmiotowość i sprawczość, a także podejmować wybory i wsłuchiwać się w swój własny głos (dosłownie i w przenośni).

Czakra trzeciego oka odpowiada przede wszystkim za nasze postrzeganie świata – zarówno zmysłowe, jak i metafizyczne. Znajduje się tuż nad linią brwi. Pełni ona niezwykle istotną funkcję, gdyż kontroluje prace wszystkich innych czakr. Dzięki niej możemy myśleć intuicyjnie i rozwijać się duchowo. Co istotne, czakra trzeciego oka ma najsilniejszy wpływ na naszą osobowość spośród wszystkich ośrodków energetycznych.

Czakra korony uznawana jest za ostatnią z czakr znajdujących się na naszym ciele. Usytuowana jest ona u szczytu naszej głowy (na samym jej środku). Reprezentuje ona naszą łączność z Wszechświatem, wewnętrzny potencjał, mądrość życiową,  poczucie sensu życia. Dzięki niej możemy poznawać i rozumieć metafizyczną stronę świata.                                     

Jak pracować ze swoimi czakrami?

Jeśli zależy nam na tym, aby wszystkie czakry działały w sposób prawidłowy i harmonijny, to powinniśmy nieustannie pracować nad ich rozwojem. Dobrym sposobem jest uważne praktykowanie jogi kundalini, która nazywana jest również jogą świadomości. Podczas jej wykonywania stajemy się nie tylko świadomi swojego oddechu i ciała, ale również poznajemy siebie od wewnątrz. Co ważne, joga ta opiera się właśnie na pracy z czakrami i wymaga skupienia. Obejmuje nie tylko asany (pozycje jogi), ale również śpiew i ćwiczenia oddechowe.

Praca z czakrami, oprócz jogi świadomości, obejmuje również medytacje czakralną, która powinna przebiegać w ciszy i skupieniu. Dla bardziej zaawansowanych w tej sztuce polecana jest medytacja z mantrą. Co ważne, podczas tego typu sesji zwykle skupiamy się na rozwijaniu lub odblokowaniu jednej z czakr. Oznacza to, że nad każdą z nich należy pracować oddzielnie i niezależnie. Medytacja powinna być połączona z wizualizacją – należy skupić się miejscu, w którym zlokalizowana jest czakra, którą w danej chwili chcemy rozwijać. Możemy wyobrazić sobie, że to miejsce emanuje światłem (energią), które rozchodzi się po zakamarkach naszego ciała i rozwija funkcje danego ośrodka energetycznego.

Ważnym elementem pracy nad czakrami są także afirmacje, czyli krótkie sentencje wielokrotnie powtarzane podczas sesji medytacyjnej. Afirmowanie rzeczywistości powiązane jest z prawem przyciągania, którego podstawowym założeniem jest to, że nasze myśli, uczucia i emocje, mają moc kreowania rzeczywistości.

Jak odblokować swoje czakry?

Każda czakra pełni określone dla siebie funkcje, które znacząco wpływają nie tylko na nasze życie, ale również na naszą osobowość. Niekiedy jednak może dojść do blokady danej czakry, czego konsekwencją jest brak równowagi w ciele i brak swobodnego przepływu energii. Metody odblokowania czakry uzależnione są od jej położenia i roli, jaką ona odgrywa.

  • Czakrę podstawy (korzenia) można odblokować poprzez regularną aktywność fizyczną, masowanie kręgosłupa (np. za pomocą ćwiczeń fizycznych), a także poprzez pracę nad samoakceptacją.
  • Czakrę sakralną (krzyżową) można odblokować poprzez akceptację trudnych doświadczeń (często traumatycznych) i wybaczenie samemu sobie.
  • Czakrę splotu słonecznego można odblokować poprzez ćwiczenia oddechowe, samopoznanie oraz ćwiczenia fizyczne, polegające na zrzucaniu napięcia z ramion.
  • Czakrę serca można odblokować poprzez uzdrowienie swojej relacji ze światem oraz bliskimi osobami, praktykowanie bezwarunkowej miłości do siebie i innych, pomaganie innym, a także ćwiczenia oddechowe.
  • Czakrę gardła można odblokować poprzez praktykowanie milczenia np. w medytacji, śpiewanie, pracę z głosem oraz uważnie słuchanie innych osób.
  • Czakrę trzeciego oka można odblokować poprzez medytacje, wizualizacje, afirmacje, obcowanie ze sztuką, w tym również jej tworzenie oraz oddawanie się innym kreatywnym czynnościom.
  • Czakrę korony można odblokować poprzez medytacje, ćwiczenia oddechowe oraz naukę uważności na swoje emocje i myśli.