Zachorowalność na raka w Polsce – statystyki

W Polsce nowotwory to druga przyczyna zgonów. W skali Unii Europejskiej Polska wypada bardzo źle na tym tle innych państw. Co więcej, według prognoz w ciągu najbliższych 5 lat zachorowalność na nowotwory wzrośnie o ok. 15 procent. W 2050 roku według prognoz zachorowalność na niektóre nowotwory podwoi się względem obecnych statystyk. Właśnie w celu zapobiegania takim sytuacjom system ochrony zdrowia ma zostać na tyle unowocześniony, że z rakiem łatwiej będzie walczyć w naszym kraju.

Cancer plan - kto jest inicjatorem walki z rakiem? 

Za opracowanie Narodowej Strategii Onkologicznej odpowiada Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia oraz członkowie ze środowisk naukowych.

Cancer plan – co zakłada plan walki z rakiem?

Według planu Ministerstwa Zdrowia wskaźnik umieralności na raka zmniejszy się o ok. 10%, spadając do 23%. Ponadto „cancer plan” będzie systemowo wdrażał pozytywne zmiany w obszarach: kadr, profilaktyki wtórnej, inwestycji oraz nauki. Cancer plan ma wpłynąć na to, że wykryty u chorego nowotwór ma stać się chorobą do wyleczenia, lub chorobą wieloletnią, a nie powodować szybkiej śmierci pacjenta jak najczęściej wygląda to teraz.

Przy opracowaniu strategii korzystaliśmy z polskiego “cancer planu” z 2014 roku, ale także z doświadczeń amerykańskich oraz Narodowego Instytutu Raka we Francji. W strategii położyliśmy nacisk nie tylko na poprawę wyników leczenia nowotworów, ale także na zmniejszenie zachorowalności, tj. na profilaktykę pierwotną i wtórną. Ważny będzie również dostęp do rehabilitacji onkologicznej dla chorych w trakcie leczenia i po leczeniu, aby po zakończeniu terapii mogli wrócić do normalnego życia i do pracy – mówił w rozmowie z “Rynkiem Zdrowia” prof. Piotr Rutkowski, przewodniczący zespołu ds. opracowania Narodowej Strategii Onkologicznej.