Aborcja eugeniczna - co to jest?

Aborcja eugeniczna to przerwanie ciąży z powodu choroby bądź ciężkiego uszkodzenia płodu. Wady wrodzone płodu można stwierdzić się na podstawie badań prenatalnych. Trwałe, nieodwracalne uszkodzenia płodu mogą skutkować niepełnosprawnością dziecka, czasem dziecko nie jest w stanie przeżyć poza organizmem matki i - jeśli się urodzi - zostaje skazane na cierpienie i powolną agonię. Feministki działające w ramach ruchów proaborcyjnych zaliczają aborcję eugeniczną do jednego z podstawowych praw kobiet, nie godząc się na przymuszanie kobiet do heroizmu i rodzenia ciężko chorych dzieci w imię religijnej ideologii. Zwracają też uwagę na brak państwowego systemu wsparcia, dzięki któremu takie matki miałyby zapewnioną pomoc w opiece i wychowaniu upośledzonych dzieci. Przeciwnicy aborcji, w tym aborcji eugenicznej, wskazują na prawo do życia wszystkich, także chorych dzieci. To z pewnością temat wielopoziomowy, każdy przypadek, w którym wykrywa się wady płodu, jest inny. Zespół Downa, z którym człowiek może w miarę normalnie żyć i funkcjonować w świecie, trudno porównywać np. z przypadkiem, kiedy dziecko rodzi się bez czaszki i mózgu i z góry jest skazane na śmierć.

Andrzej Duda podpisze zakaz aborcji eugenicznej?

Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla "Gościa Niedzielnego" stanowczo sprzeciwił się aborcji eugenicznej i zapowiedział, że podpisze ustawę zakazującą usuwania ciąży z powodów eugenicznych, a zwłaszcza w przypadkach, gdy u płodu stwierdza się zespół Downa. Jego zdaniem chore dzieci mają prawo się urodzić i zazwyczaj są szczęśliwe. Jednocześnie Duda nie wspomniał o żadnym projekcie systemowego wsparcia dla rodziców upośledzonych dzieci.

Te dzieci, jeśli uda im się przeżyć i rodzice nie zdecydują się na, niestety, proponowaną obecnie aborcję, są bardzo szczęśliwe. Jest nie do przyjęcia, że dziś w Polsce można te dzieci zabijać. To są wspaniali ludzie, którzy swoim życiem mogą zrobić wiele dobrego.

Przedstawicielki ruchów feministycznych już nazwały tę zapowiedź przejawem okrucieństwa wobec kobiet. Wg rządowych statystyk w 2016 roku dokonano 1088 legalnych zabiegów aborcji, w tym 1042 z powodów eugenicznych.